Avaleht

"Kunstiteaduslikke Uurimusi" on MTÜ Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ajakiri, mis avaldab originaaluurimusi kunstiajaloo, -teooria ja visuaalkultuuri vallast, erialaste raamatute ja sündmuste ülevaateid.

Ajakiri seab oma sihiks toetada ja ärgitada eesti kunsti, arhitektuuri, disaini ning tervikliku visuaalkeskkonna uurimist. "Kunstiteaduslikke Uurimusi" on selles vallas keskne teadusmõtte avaldamise ja vahetamise foorum Eestis. Erinumbrid kajastavad kitsamaid aktuaalseid teemasid. Tänaseks on ilmunud realismi, elukeskkonna sotsiaalset determineeritust, pildi ja verbaalse keele ning eseme ja miljöö suhteid vaaginud erinumbrid. Mõttevahetuse rubriigis ilmuvad eriala eneserefleksiooni − metoodikat, probleeme ja arenguid − vaatlevad kirjutised.

"Kunstiteaduslikke Uurimusi" asutati 1976. aastal.

Kuni aastani 2002 ilmus mitteperioodilise kogumikuna kokku 11 köidet. Väljaannet on eri aegadel koostanud ja toimetanud eesti juhtivad kunstiteadlased: Tiina Abel, Boris Bernstein, Mart-Ivo Eller, Jüri Hain, Karin Hallas, Ants Hein, Ants Juske, Juta Keevallik, Mai Levin, Mai Lumiste, Kersti Markus, Evi Pihlak, Heie Treier, Reet Varblane, Lehti Viiroja. Kogumiku varasemad pealkirjad olid "Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt" (1976−1980, kd. 1−3) ja "Kunstiteadus. Kunstikriitika" (1981−1986, kd. 4−6).

2003. aastal muudeti "Kunstiteaduslikke Uurimusi" eelretsenseeritavaks perioodiliseks teadusajakirjaks. Moodustati rahvusvaheline toimetuskolleegium, muutus väljaande formaat ja kujundus (Jüri Kaarma, 2009. aastast Piia Ruber). Artiklid on kas eesti, inglise või saksa keeles. Eestikeelsete artiklite põhjalik resümee mahus u. 1/4 artikli pikkusest tagab väljaande rahvusvahelise leviku.

Ajakirja indekseerivad:
Arts & Humanities Citation Index and Current Contents/Arts and Humanities
C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)
EBSCO (Art & Architecture Complete; Art & Architecture Index)
Ulrich's Periodicals Directory
ARTbibliographies Modern
ProQuest Arts & Humanities Full Text

Ajakirja toetavad:
Eesti Kultuurkapital
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Kunstnike Liit