Toimetus

Toimetuskolleegium

prof Jan von Bonsdorff
prof Mark Gottdiener
prof emer. Jaak Kangilaski
prof Krista Kodres
prof Andres Kurg
prof Altti Kuusamo
prof emer. Lars Olof Larsson
prof Kersti Markus


Peatoimetaja: prof Virve Sarapik
Toimetaja: Stina Sarapuu
Keeletoimetajad: Tiina Hallik, Richard Adang
Kujundus ja küljendus: Piia Ruber


Kontakt

Kunstiteaduslikke Uurimusi
Põhja puiestee 7
Tallinn 10412
e-mail: virve.sarapik@artun.ee
http://ktu.kty.ee


© Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
ISSN 1406-2860