2010/3−4 (19)

Ingliskeelne erinumber "The Geographies of Art in the Baltic Region"
Koostanud Katrin Kivimaa

Ajakirja Kunstiteaduslikke Uurimusi kd 19 (3−4) ingliskeelne number koondab 2009. aastal Kunstiteaduse instituudi ja Eesti Kunstiteadlaste Ühingu ühiskonverentsil The Geographies of Art in the Baltic Region esitatud ettekannete põhjal valminud artiklite valikut. Konverentsi eesmärk oli projitseerida rahvusvaheliselt levinud metodoloogilised ja historiograafilised küsimused regionaalsesse ja kohalikku konteksti ning uurida kunstiteaduse ajaloolisi ja nüüdisaegseid raamistikke Balti riikides ja Soomes. Ilmunud artiklid annavadki hea ülevaate kunstiteaduse tekkest ja selle muutuvatest võtmeküsimustest eelkõige Eestis, Lätis ja Leedus. Kõikide käsitluste ühisjooneks võiks nimetada kunstiteaduse kui distsipliini ning selle poolt produtseeritud kunstiajaloo narratiivide kriitilist analüüsi. Sellest lähtuvalt arutlevad mitmed artiklid konkreetsete näidete varal kunsti(ajaloo)kirjutuse mudelite üle või uurivad seda, kuidas need on seotud institutsioonide (nt muuseumid) ja domineerivate ideoloogiatega (nt rahvuslus). Lisaks põhiartiklitele leiab ajakirjast informatiivsed ülevaated Lätis, Leedus ja Soomes ilmuva kunsti- ja kunstiajaloo perioodika kohta.Preface. Katrin Kivimaa
PDF
7−9


ARTIKLID

Krista Kodres.
Our Own Estonian Art History: Changing Geographies of Art-Historical Narrative
PDF
11−25

Stella Pelše. Creating the Discipline: Facts, Stories and Sources of Latvian Art History
PDF
26−41

Jolita Mulevičiūtė. New Aims, Old Means: Rewriting Lithuanian Art History of the National Revival Period
PDF
42−54

Visa Immonen. Medievalisms with a Difference: Estonia and the Finnish Pre-War Tradition of Antiquarian Art History
PDF
55−70

Laima Laučkaitė. Writing the Art History of the City: From Nationalism to Multiculturalism
PDF
71−85

Giedrė Jankevičiūtė. Writing the Art History of the Vanished States: Estonia, Latvia and Lithuania in the 1940s
PDF
86−104

Linara Dovydaitytė. Post-Soviet Writing of History: The Case of the National Gallery of Art in Vilnius
PDF
105−120

Epp Lankots. History Appropriating Contemporary Concerns: Leonhard Lapin’s Architectural History and Mythical Thinking
PDF
121−130

Alexandra Alisauskas. ‘Frends is olvais velcome to Lithuania’: The Location of Contemporary Lithuanian Art
PDF
131−145


ÜLEVAATED

Thinking Art History in East-Central Europe. Melina Doerring
147−151

Art-Historical Periodicals and Journals of Art and Architecture in Finland. Renja Suominen-Kokkonen, Johanna Vakkari
152−153

Art and Art History Related Periodicals in Latvia Today. Kristiāna Ābele
154−155

Academic Journals on the Visual Arts in Lithuania. Agnė Narušytė
156−159

Voldemar Vaga and Estonian Art History. Krista Kodres
160−163