Kaastööd

Neli numbrit aastas ilmuv Kunstiteaduslikke Uurimusi avaldab originaaluurimusi kunstiajaloo, -teooria ja visuaalkultuuri vallast, erialaste raamatute ja sündmuste ülevaateid. Ajakiri on eelretsenseeritav, käsikiri avaldatakse kahe positiivse anonüümse retsensiooni korral.

Artikli soovitatav pikkus on üks autoripoogen (40 000 täheruumi), resümee pikkus 4–6 lehekülge (7200–10 800 täheruumi). Eestikeelse artikli resümee võib olla kas inglise või saksa keeles, võõrkeelse artikli resümee on eesti keeles.

Käsikirjad saata nii väljatrükina kui ka elektrooniliselt (rtf- või Wordi formaadis failina) aadressil:

Kunstiteaduslikke Uurimusi
Eesti Kunstiakadeemia
kunstiteaduse instituut
Põhja puiestee 7, Tallinn 10412
e-post: virve.sarapik@artun.ee
(Virve Sarapik, peatoimetaja)

Illustratsioonid (kuni kümme) esitada digitaalselt. Eelistatud on tif- ja eps-formaadid (resolutsiooniga 300 dpi, joonistel 1200 dpi). Artikli tekstis tuleb ära märkida viited illustratsioonidele, allkirjad koos muude andmetega (teose asukoht, aasta, tehnika, foto autor ja aasta) anda eraldi artikli lõpus.

Artiklites palume kasutada joonealust viitesüsteemi, mis järgib senist Kunstiteaduslike Uurimuste traditsiooni. Põhitekstis anda isikunimed esmakordsel mainimisel koos eesnimega. Tsitaadid, raamatute ja artiklite pealkirjad on tavakirjas jutumärkides, võõrkeelsed fraasid ja tsitaadid kursiivis.