Kaastööd

"Kunstiteaduslikke Uurimusi" ootab kaastöödeks teadusartikleid, erialaste raamatute ja sündmuste ülevaateid ning kirjutisi Mõttevahetuse rubriiki. Toimetuskolleegiumile võib saata ettepanekuid temaatiliste erinumbrite koostamiseks.

Põhiartikli soovitatav pikkus on üks autoripoogen (22 x 1800 täheruumi), resümee pikkus 4–6 lehekülge (7200−10800 täheruumi). Vastavalt autori soovile võib resümee esitada eesti-, inglis- või saksakeelsena.

Ajakiri on eelretsenseeritav. Artikkel avaldatakse kahe positiivse anonüümse retsensiooni korral.

Käsikirjad saata nii väljatrükina kui ka elektrooniliselt (rtf- või Wordi formaadis failina) aadressil:

Kunstiteaduslikke Uurimusi
Eesti Kunstiakadeemia
Kunstiteaduse instituut
Suur-Kloostri 11, 10133 Tallinn
e-post: virve(at)eki.ee
(Virve Sarapik, peatoimetaja)

Illustratsioonid (kuni kümme) esitada digitaalselt või originaalfotode ja -slaididena. Eelistatud on eps- ja tif-formaadid (resolutsiooniga 300 dpi, joonistel 1200 dpi). Artikli tekstis tuleb ära märkida viited illustratsioonidele, allkirjad koos muude andmetega (repro korral originaali asukoht, foto autor ja aasta jms.) anda eraldi artikli lõpus.

Artiklites palume kasutada joonealust viitesüsteemi, mis järgib senist "Kunstiteaduslike Uurimuste" traditsiooni. Põhitekstis anda isikunimed esmakordsel mainimisel koos eesnimega. Tsitaadid, raamatute ja artiklite pealkirjad on tavakirjas jutumärkides, võõrkeelsed fraasid ja tsitaadid kursiivis. Rõhutatud tekstiosad palume eristada allajoonimisega.