2020/3–4 (29)

Ingliskeelne erinumber „Depiction: Contemporary Studies on Pictorial Representation”
Koostanud Regina-Nino Mion

Erinumber koondab filosoofia-alaseid artikleid piltide vaatamise kogemusest. Artiklid arutlevad järgnevate küsimuste üle: kuidas me kogeme pilti, mis kujutab mingit objekti, ja mille poolest see erineb kogemusest, kui näeme objekti ennast, ehk kuidas eristada pildilist kogemust tajust; kas kujutlusvõime (imagination) on tingimata seotud piltide vaatamise kogemusega; ja kas fotode vaatamine on millegipoolest eriline pildiline kogemus?Regina-Nino Mion. Preface
7–11


ARTIKLID

Alberto Voltolini.
Qua Seeing-in, Pictorial Experience is a Superstrongly Cognitively Penetrated Perception
13–30

Rodrigo Yllaric Sandoval. Seeing-in an Image: Husserl and Wollheim on Pictorial Representation Revisited
31–55

Claudio Rozzoni. Seeing the Unreal: Husserlian Insights into the Nature of Images
57–70

Mathilde Bois, István Fazakas. The Embodied Gaze: Flesh, Spatiality and Beyond
71–90

Filip Gurjanov. Perspectives on Photographic Vision with Early Heidegger: Enactment, Ontology, Practice, and Theory
91–106

Neeme Lopp. Barthes’s Punctum and the Parallax Gap in Photography
107–117


AUTORID
119