Ajakirjast

Kunstiteaduslikke Uurimusi on MTÜ Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu ajakiri, mis avaldab originaaluurimusi kunstiajaloo, -teooria ja visuaalkultuuri vallast, erialaste raamatute ja sündmuste ülevaateid.

Ajakirja sihiks on toetada ja ärgitada eesti kunsti, arhitektuuri, disaini ning tervikliku ruumilise ja visuaalkeskkonna uurimist. Kunstiteaduslikke Uurimusi on selles vallas keskne teadusmõtte avaldamise ja vahetamise foorum Eestis. Ajakirja fookuses on eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa ning Põhjamaade temaatika, kuid ka laiemad teoreetilised küsimused. Erinumbrid kajastavad kitsamaid aktuaalseid teemasid: ilmunud on näiteks realismi, elukeskkonna sotsiaalset determineeritust, pärandiloomet, kunsti ja ideoloogia suhteid, keskaegse Liivimaa visuaalkultuuri, pildi ja verbaalse keele suhteid ning mitmeid muid küsimusi vaaginud erinumbreid. Mõttevahetuse rubriigis ilmuvad eriala eneserefleksiooni − metoodikat, probleeme ja arenguid − vaatlevad kirjutised; teooriatõlgete rubriik vahendab klassikalist ja kaasaegset kunsti- ja arhitektuuriteooriat.

Kunstiteaduslikke Uurimusi
asutati 1976. aastal.

Kuni aastani 2002 ilmus mitteperioodilise kogumikuna kokku 11 köidet. Väljaannet on eri aegadel koostanud ja toimetanud eesti juhtivad kunstiteadlased: Tiina Abel, Boris Bernstein, Mart-Ivo Eller, Jüri Hain, Karin Hallas, Ants Hein, Ants Juske, Juta Keevallik, Mai Levin, Mai Lumiste, Kersti Markus, Evi Pihlak, Heie Treier, Reet Varblane, Lehti Viiroja. Kogumiku varasemad pealkirjad olid “Töid kunstiteaduse ja -kriitika alalt” (1976−1980, kd. 1−3) ja “Kunstiteadus. Kunstikriitika” (1981−1986, kd. 4−6).

2003. aastal muudeti Kunstiteaduslikke Uurimusi eelretsenseeritavaks perioodiliseks teadusajakirjaks. Muutus väljaande formaat ja kujundus (Jüri Kaarma, 2009. aastast Piia Ruber). Moodustati rahvusvaheline toimetuskolleegium, mis on 2022. aastast veelgi laienenud. Artiklid on kas eesti, inglise või saksa keeles. Eestikeelsete artiklite põhjalik resümee mahus u. 1/4 artikli pikkusest tagab väljaande rahvusvahelise leviku.

Ajakirja indekseerivad:

  • Arts & Humanities Citation Index and Current Contents/Arts and Humanities
  • C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library)
  • EBSCO (Art & Architecture Complete; Art & Architecture Index)
  • Ulrich’s Periodicals Directory
  • ARTbibliographies Modern
  • ProQuest Arts & Humanities Full Text
  • Scopus

Ajakirja toetavad:

  • Eesti Kultuurkapital
  • Eesti Kunstiakadeemia
  • Eesti Kunstnike Liit