Toimetus

Toimetuskolleegium

dr

Kirsti Jõesalu

prof

Krista Kodres

prof

Andres Kurg

prof

Kersti Markus

prof

Virve Sarapik

dr

Jaak Tomberg

Rahvusvaheline kolleegium

dr

Edit Andras

prof

Jan von Bonsdorff

prof

Michael Ann Holly

prof

Altti Kuusamo

prof

Aleksandra Lipinska

prof

Giedrė Mickunaitė

prof

Matthew Rampley

Toimetus

peatoimetaja

dr Ingrid Ruudi

toimetaja

Annika Toots

keeletoimetaja (eesti keel)

Tiina Hallik

keeletoimetaja (inglise keel)

Richard Adang

kujundus ja küljendus

Piia Ruber

Kontakt

Kunstiteaduslikke Uurimusi
Põhja puiestee 7
Tallinn 10412

ingrid.ruudi@artun.ee

© Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
ISSN 1406-2860