2004/1 (13)

Erinumber “Tekstuaalsus ja piltkunst”
Koostaja Virve Sarapik

7−8

[Saateks]. Virve Sarapik
PDF

Artiklid

13−43

Virve Sarapik. Pilt, kunst ja tekst (sissejuhatavat)
PDF

47−72

Mari Laanemets. Allegoorilised taktikad kaasaegses kunstis. Üks vaatenurk eesti kunstile 1990. aastatel
PDF

75−103

Karin Laansoo. Keele materiaalsus. Varased eksperimendid verbaalse keelega Mari Kurismaa loomingus
PDF

107−124

Kaie Kotov. Marko Mäetamme “kujutiste grammatika”
PDF

128−148

Mari Laaniste. Koomiks kui totaalne tekst
PDF

155−157

KROONIKA 1. VI − 31. XII 2003
PDF