2009/3−4 (18)

7

Muinsuskaitse ja restaureerimise ajaloost. Pühendatud Villem Raami 100. sünniaastapäevale. Anneli Randla

9−38

Hilkka Hiiop, Anneli Randla. Eesti kirikute keskaegsete seinamaalingute uurimisest ja restaureerimisest

45−71

Lilian Hansar. Eesti vanalinnade plaanistruktuuri tüpoloogia 13.–17. sajandil

79−93

Riin Alatalu. Vanalinnade kaitsetsoonid Eesti NSV-s. Linnasüdamete säilitamine totaalkaitse meetodil

99−121

Mariann Raisma. Pärand ja perestroika. Muutused muuseumides 1980. aastate lõpul–1990. aastate alguses

Fookus

125−135

Jukka Jokilehto. The Complexity of Authenticity
PDF

Ülevaated

137−141

Uue muinsuskaitse aeg ja ruum. Kurmo Konsa
PDF