2016/3–4 (25)

7–33

Ingrid Ruudi. Tõnis Vint’s Vision for Naissaar Island: An Extraterritorial Utopia Zone of the Transition Era

38–56

Margus Vihalem. What is at Stake in Everyday Aesthetics? Towards a New Discourse of Aesthetic Experience

62–88

Raivo Kelomees. Kehalised kinokeskkonnad ja vaatajakogemuse laiendamine: ruumilisus, taktiilsus ja propriotseptsioon osaluskunstis

92–112

Johannes Saar. Arhitektuuri ja kujutava kunsti ajakirjanduslik retseptsioon võrdluses. Kultuuriajakirjanduse kvalitatiivne sisuanalüüs

116–137

Karin Hallas-Murula. Riik ja arhitektuur. Konstantin Pätsi ehituspoliitika 1934–1940

141–169

Moonika Teemus. Pennimagasinist kopikaajakirjaks: viiekümne puugravüüri mitu elu 1832–1876

Ülevaated

175–180

Kas tehnika on tähtis? Mõningaid mõtteid graafikatehnikatest 19. sajandil seoses Friedrich Ludwig von Maydelli pildikestega Baltimaade ajaloost. Ingrid Sahk

180–184

Triigi monograafiat ootama jäädes. Tiina Abel

Fookus

185–198

Irit Rogoff. Visuaalkultuuri uurides
Inglise keelest tõlkinud Katrin Kivimaa

199

Autorid