2015/1–2 (24)

7–25

Rene Mäe. Culture, Economy and Work in 2000s–2010s Estonia

37–56

Johannes Saar. Melodraama kunstidiskursus. Äripäeva kuulisa Gentleman portreelugude diskursiivne analüüs

61–73

Kadri Asmer. Neokonservatiivne kultuuriteooria

77–101

Kadri Semm. Polügoonteater kui refleksiivne maastiku uurimise meetod

105–118

Anne Kokkov. Roman Ingarden ja Edmund Husserl pildi tajumisest

123–134

Marge Paas. Empaatia kogemus kunstiteoses kujutatud subjekti suhtes: fenomenoloogiline analüüs

Fookus

139–147

Gottfried Boehm. Teispool keelt? Märkmeid piltide loogika kohta
Saksa keelest tõlkinud Anu Allas

Ülevaated

149–152

Esitledes varauusaegseid tallinlasi. Juhan Kreem

153–159

EKA ja sada aastat kunstiharidust. Tiiu Talvistu

159–162

Malle Leisist, häbenemata. Kädi Talvoja

163–166

Piirid jälle segi löödud. Liisa Kaljula

166–169

Eneseloo ja seriaalsuse kestev roll Raul Meele retseptsioonis. Indrek Grigor

170–172

Sürrealismist Eestis, Abi-Piirissaare Dalinistlikku Kõõlu mainimata. Raivo Kelomees

173–182

KROONIKA 1. I – 31. XII 2014

183

Autorid