2018/4 (27)

7–27

Anders Härm. On the Genealogy of ‘Soros Realism’: The ‘Making of’ International Eastern European Art

31–58

Ingrid Ruudi. The Tallinn Art Hall as a Testing Ground for the Public Sphere in the Transition Era: The Cases of Group T and George Steinmann

64–91

Epi Tohvri. Valgustusajastu uue ülikooli idee – „Akadeemiline küla”. Thomas Jeffersoni kavandatud Virginia ülikooli kontseptuaalne seos Tartu ülikooliga 19. sajandi alguses

96–123

Tõnis Tatar. Neuroesteetilised kunstiteooriad ning nende võimalused mõnede Henn Roode portreede analüüsiks

Ülevaated

129–132

Tähelepanuväärne lisand meie kastelloloogiale. Kaur Alttoa

133–138

Eero Epner ja Konrad Mägi. Ene Lamp

138–141

Kogu Wladovsky kaante vahel. Mart Kalm

141–145

Pidu, prügi ja polügoonteater: Erki Kasemetsa loomeuurimus. Luule Epner

146–150

Marten Esko magistritöö „„Kaasaegne kunst” Eestis: mõiste problemaatika” retsensioon. Hanno Soans

151–158

KROONIKA 1. I – 31. XII 2017

159

Autorid