2021/1–2 (30)

7–33

Eero Kangor. Kunstiajalugu kui rahvusteadus. Tartu ülikooli kunstiajaloo õppetooli rajamisest ja esimese professori valimisest 1920.–1921. aastal

39–64

Krista Kodres. Teadmisjanu ja dialoogivajadus: Eesti NSV kunstiajaloolased kirjutavad Sten Karlingile

69–82

Karolina Łabowicz-Dymanus. The Library of the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences: Mirroring ‘Official’ and ‘Unofficial’ Distribution of Knowledge, 1949–1970

87–104

Kädi Talvoja. Eesti kunsti internatsionaalsed ahelad. Tallinna graafikatriennaalide rollist

111–146

Hanno Soans. Sõpruskond, kunst ja suhted keset kulmineeruvat kriisi – kihhotism üleminekuaja Eestis 1985–1992

155–178

Andres Kõnno, Teet Teinemaa. Rehepapi 150 aastat: muutuvad tõlgendusindeksid rehepapi-teksti näitel

Leiud

183–196

Anu Mänd. Kaks keskaegse Liivimaa kunstiteost Poznańis

Ülevaated

197–208

Eesti kunsti ajalugu 3. 1770–1840: Värske kevadõhk, paarsada aastat vana. Liisa-Helena Lumberg, Oliver Orro

208–215

Eesti kunsti ajalugu 4. 1840–1900: Üüratu üheksateistkümnes ja Balti vaikelu. Linda Kaljundi

215–217

Eesti vanem graafika ootab uusi uurijaid. Kristiina Tiideberg

217–219

Pilk kõrvalt Eesti kunsti ajaloole. Liina Lukas

221–229

Kroonika 1. I – 31. XII 2020

230–231

Autorid