2014/1–2 (23)

7–27

Anu Allas. Eksperimentaaletendus/instrumentaalteater: „Kremoona ringmäng” (1968)

32–50

Anneli Porri. Kuidas tõlgendada apropriatsioonilist kunstiteost? Marge Monko „Katkenud lõng”

56–82

Ave Randviir-Vellamo. Imepilt’s Newsgames as an Art Practice and Novel Form of Journalism

87–115

Margus Tamm. Koht ja sekkuv kunst

120–139

Maria Jäärats. Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Sotsialistliku realismi diskursuse juurutamine eesti kunstikirjutuses 1944–1948

144–171

Kadi Polli. Wilhelm von Blanckenhagen (1761–1840). Liivimaalasest kunstimetseen Roomas ja temalt Tartu ülikoolile ostetud teosed

177–194

Margus Vihalem. Revolt against Schopenhauer and Wagner? An Insight into Nietzsche’s Perspectivist Aesthetics

200–212

Regina-Nino Kurg. Artworld as Horizon: A Phenomenological Analysis of Unaided Ready-Mades

Fookus

219–235

Sulast ja piiridest. Boris Bernstein 90.
Küsitles Virve Sarapik

Ülevaated

237–242

Peeglid ja peegeldused: lugedes ja vaadates 19. sajandit. Krista Kodres

242–245

Temaatiline maal ja destilleeritud subjekt, ehk kormaðovlikud elu- ja kunstitunnetuse sümptomid. Indrek Grigor

246–252

Karm stiil – nõukogude kaasaegne kunst? Liisa Kaljula

253–256

Eesti kunsti ajalugu 6. köide I osa:
Eesti kunst stalinismist sulaajani. Seppo Zetterberg

257–260

Eesti kunsti ajalugu stalinismist sulaajani. Tõnu Tannberg

261–262

Mida on kunstiajalool ütelda stalinismi kohta? Maria Jäärats

263–267

Kauaküpsenud enneaegne. Kädi Talvoja

269–276

KROONIKA 1. I – 31. XII 2013

279

Autorid