2019/3–4 (28)

7–22

Hirohisa Koike. Paradigmatic Shift in the Photographic Theory of Roland Barthes

27–55

Lola Annabel Kass. Naistevastane vägivald Eesti dekadentlikus kunstis

60–88

Anu Mänd. Visuaalne mälestamine: Liivimaa ordumeistrite ja käsknike hauaplaadid (14.–16. sajand)

94–132

Kersti Markus. Teel Jumala riiki. Alternatiivseid lähenemisvõimalusi keskaegsete kirikute uurimiseks Euroopa äärealal

137–159

Mart Kalm. Vabanenute enesekehtestus. Võrdlevalt Baltimaade arhitektuurist sõdade vahel

Arhiiv

165–179

Mai Levin. Evi Pihlak ja Hanno Kompuse kirjad Konrad Mäele

Ülevaated

181–184

Balti valgustusaja kunsti uusi küsimusi esitav lähivaatlus. Krista Kodres

185–194

Rahvuslik, mitterahvuslik. Mõtestades Eesti NSV aegseid protsesse kunstide valdkonnas. Epp Annus194–197
Kuidas raamistada mõisteid, mis toimivad oma suva järgi? Rahel Aerin Eslas

198

Autorid