2020/1–2 (29)

7–30

Luule Epner, Eero Epner. Ene-Liis Semperi autorilavastuste hübriidne esteetika

35–58

Virve Sarapik. Küberneetika ja semiootika: tõrksa taltsutamine ehk kokkupuuteid 1960. aastate nõukogude abstraktse kunstiga

63–86

Andrus Laansalu. Objekti ja fragmendi seosed

90–116

Liisa-Helena Lumberg. „Prorafaeliidid”. Religioosse kunsti klassikaline ideaal ja teoste toimijapotentsiaal 19. sajandi esimesel poolel Eesti- ja Liivimaal

121–144

Kerttu Palginõmm. Zwei franko-flämische Agraffen aus dem spätmittelalterlichen Reval als Beispiele für symbolische Kommunikation

Ülevaated

151–155

Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Jüri Kivimäe

156–158

Õed kunstis, õed teaduses. Rahel Aerin Eslas

159

Kroonika 1. I – 31. XII 2019

167

Autorid